Udarbejd en god ansættelseskontrakt

Det er vigtigt at udarbejde en god og lovmæssigt opfyldende ansættelseskontrakt for at undgå komplikationer senere i forløbet. En fritidsjobber har ret til en ansættelseskontrakt i et fritids- eller feriejob, når vedkommende har været ansat i mere end 1 måned og har arbejdet mere end 8 timer ugentligt. Hvis fritidsjobberen i starten arbejder kortere end 8 timer om ugen, har vedkommende først ret til en kontrakt, når arbejdstiden gennem de seneste 4 uger gennemsnitligt har oversteget 8 timer pr. uge.  Vi anbefaler dog altid, at der udarbejdes kontrakter til alle fritidsjobbere uanset arbejdstid – både for jeres egen og fritidsjobberens skyld.

En ansættelseskontrakt skal indeholde informationer om alle vigtige ansættelsesforhold, I har aftalt. Dette indbefatter bl.a.:

  • Overenskomst/funktionærlov eller anden aftale
  • Arbejdssted
  • Starttidspunkt i jobbet
  • Løn
  • Tillæg
  • Opsigelse
  • Arbejdstid
  • Eventuelle risici ved jobbet

Få skabelon til ansættelseskontrakt

Du finder her en skabelon, som du kan bruge til udarbejdelsen af en ansættelseskontrakt til en fritidsjobber.

Download skabelon

Tjekliste til ansættelse af fritidsjobber

Vi har her lavet en liste med nogle af de vigtigste punkter, til når du skal ansætte en fritidsjobber.

Læs mere