Kend fritidsjobberens rettigheder

Fritidsjobberen har en række rettigheder, som I skal være opmærksomme på som virksomhed. Disse rettigheder er sikret via lovgivning og overenskomster. Desuden er der en række særlige regler, for hvad en fritidsjobber må arbejde med, og hvor længe fritidsjobberen må arbejde af gangen, når vedkommende er under 18 år. Det er jeres ansvar at sørge for, at disse regler bliver overholdt.

Fritidsjobberen har ret til at registrere ekstravagter under en fast vagtplan. Det betyder, at hvis vedkommende har arbejdstimer ud over otte timer om ugen, skal de registreres som faste vagter i vagtplanen. Derved kan fritidsjobberen blive lønnet, selv hvis vedkommende skulle blive ramt af sygdom. Derudover har fritidsjobberen ret til en fast vagtplan, der er bindende fire uger forud. Hvis jeres virksomhed har en overenskomstaftale, må dagene eller arbejdstiderne ikke blive ændret løbende, med mindre der er aftalt andet.

Til sidst er det vigtigt at sætte sig ind i reglerne og lovene omkring arbejdsmiljøet. Hvis disse regler ikke bliver overholdt, kan det i sidste ende betyde store omkostninger for jeres virksomhed. Reglerne omfatter b.la. kemikalier, løft og skub, maskiner, arbejdstid og sygdom.

Find reglerne og lovene her

Tjekliste til ansættelse af fritidsjobber

Vi har her lavet en liste med nogle af de vigtigste punkter, til når du skal ansætte en fritidsjobber.

Læs mere