Undervisningspligtige fritidsjobbere

Der gælder særlige regler for unge under 18, der er omfattet af undervisningspligten (se ’ansættelseskontrakt & rettigheder som fritidsjobber’).

Undervisningspligten slutter ifølge Folkeskoleloven den 31. juli, efter en periode hvor den unge har modtaget regelmæssig undervisning i 9 år – dog senest d. 31. juli det år hvor den unge bliver 17 år gammel. Der er dog andre måder hvorpå en ung også kan være underlagt undervisningspligten, bl.a. ved undervisning der svarer til folkeskolens, eller hvis der er indgået en aftale med skolen, om at den unge i stedet for almindelig skolegang deltager i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse.

Når du ansætter en undervisningspligtig fritidsjobber, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler omkring arbejdstid og hviletid.

 

Arbejdstid for unge på 13-14 år

Unge mellem 13-14 år, der er omfattet af undervisningspligten må arbejde:

  • 2 timer om dagen på skoledage
  • 7 timer om dagen på andre dage end skoledage
  • 12 timer om ugen på uger med en eller flere skoledage
  • 35 timer om ugen i uger hvor der er helt skolefri

Arbejdstid for unge på 15-17 år

Unge mellem 15-17 år, der er omfattet af undervisningspligten, må arbejde:

  • 2 timer om dagen på skoledage
  • 8 timer om dagen på andre dage end skoledage
  • 12 timer om ugen på uger med en eller flere skoledage
  • 40 timer om ugen i uger hvor der er helt skolefri

Ansættelseskontrakt

Det er vigtigt at udarbejde en god og lovmæssigt opfyldende ansættelseskontrakt for at undgå komplikationer senere i forløbet.

Læs mere

Fritidsjobberens rettigheder

Fritidsjobberen har en række rettigheder, som I skal være opmærksomme på som virksomhed.

Læs mere